HomeLeft Sidebar Example (Page 2)

Left Sidebar Example

Ta informacja zainteresuje prawdopodobnie rodziców, którzy chcą kształcić swoje dzieci w kierunku muzycznym. Państwowa Muzyczna Szkoła I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach wprowadza nową klasę instrumentalną – klasę wiolonczeli. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie muzyką oraz zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenie muzyczne w naszym