HomenewsySzkoła w Drodze – konferencja w SP4

Szkoła w Drodze – konferencja w SP4

Szkoła w Drodze – konferencja w SP4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach od niedawna przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Budząca się Szkoła”. Aby przybliżyć ideę tego przedsięwzięcia zorganizowano konferencję poświęconą zmianom i nowoczesnemu podejściu, które ma towarzyszyć Budzącym się Szkołom.

Edyta Skoczek – dyrektor SP4 w Puławach, Violetta Nowak – Nauczyciel SP4

Jak przyznaje Edyta Skoczek, dyrektor SP4 w Puławach, pomysł na dołączenie do „Budzącej się Szkoły” pojawił się u niej już około 2020 roku. Analizując metody pracy przyjęte przez nauczycieli tej placówki wraz ze szkolną pedagog stwierdziła, że wiele z tych elementów już funkcjonuje w SP4. Edyta Skoczek dodała, że inicjatywa sprzyja uczniom, rodzicom i nauczycielom dlatego zdecydowano, że placówka zaangażuje się w nią. Mówiąc o założeniach projektu, nauczycielka SP4 Violetta Nowak podkreślała, że jest to zmiana z „nauczania” na „uczenie się”, zmiana podejścia do ucznia, jego większa aktywność w procesie nauki.

Jednym z założeń „Budzącej się Szkoły” jest odejście od ocen cyfrowych stawianych w dzienniku lekcyjnym w trakcie roku szkolnego, na rzecz ocen opisowych oraz przeniesienie uwagi z klasycznego uczenia się na pamięć bardziej na potrzeby ucznia.

Edyta Skoczek – dyrektor SP4 w Puławach, Violetta Nowak – Nauczyciel SP4, Dariusz Perszko – Psycholog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puławach

Edyta Skoczek podkreśla, że forma pracy w ramach „Budzącej się Szkoły” jest dostosowana do potrzeb dziecka, a odejście od klasycznych, „cyferkowych” ocen pozwala na lepszą pracę na płaszczyźnie rozwoju dziecka. Ta zmiana została dobrze przyjęta przez nauczycieli. Z kolei Violetta Nowak podkreślała w swojej wypowiedzi wagę atmosfery kreatywności i przyjaznego środowiska do nauki. O korzyściach płynących z projektu „Budząca się Szkoła” mówił też psycholog Dariusz Perszko, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podkreślał wagę uczenia dzieci samodzielności, samodzielnego zdobywania wiedzy, szybkiego podejmowania decyzji, wzajemnego partnerskiego podejścia dzieci i nauczycieli. Dzieci po odbytym programie „Budząca się Szkoła” według Dariusza Perszki mają wyższą samoocenę, cechują się wyższą świadomością na temat własnych możliwości.

Jak zaznaczają uczestnicy i prelegenci w transformacji szkoły i zmianę podejścia do nauczania bardzo duży udział mają także rodzice.

Dariusz Perszko – Psycholog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puławach

Współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca – to zdaniem Dariusza Perszki główne zadanie rodziców w projekcie. Powinna być ona oparta na potrzebach ucznia, nauczyciela jak i rodzica. Jak podkreśla psycholog, chodzi o efekt, czyli o to, by uczeń był myślący, a nie odtwarzający, potrafił samodzielnie podejmować decyzje.

Autor: A. Koter

 

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.