Home2018lipiec (Page 2)

lipiec 2018

Urząd Miasta Puławy zakończył konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy toru rowerowego PUMPTRACK. Po analizie dotyczącej dostępnych technologii wykonania toru oraz możliwej lokalizacji zgodnej z funkcjami zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pojawiły się dwie opcje.

Od 1 lipca można składać wnioski o wypłacanie świadczenia z programu „Dobry start”. Będzie to 300 zł wypłacane raz do roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W naszym mieście należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 17.