HomenewsyRuszył program „Dobry start” [VIDEO]

Ruszył program „Dobry start” [VIDEO]

Ruszył program „Dobry start” [VIDEO]

Od 1 lipca można składać wnioski o wypłacanie świadczenia z programu „Dobry start”. Będzie to 300 zł wypłacane raz do roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W naszym mieście należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 17.

Piotr Spiżewski – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Puławach

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.