HomenewsyII Rajd Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych

II Rajd Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych

II Rajd Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych

Tegoroczna edycja Rajdu Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych związana była z postacią mjr Mariana Bernaciaka ps. „Dymek”, „Orlik” oficera  rezerwy artylerii, uczestnika wojny obronnej 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej dowódcy oddziału partyzanckiego OP I/15 Pułku Piechoty AK „Wilków”, następnie Zgrupowanie Partyzanckiego AK-DSZ-WiN.

Rajd rozpoczął się w  Życzynie nieopodal Dąblina gdzie w istniejącym do dziś budynku stacji kolejowej w dniach 23-24 czerwca 1946 roku odbyła się odprawa kadry puławskiego Inspektoratu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Następnie uczestnicy Rajdu przeszli w rejon ostatniej walki majora Mariana Bernaciaka odwiedzając, szkołę w Więckowie  gdzie stacjonowała grupa  saperów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która bezpośrednio brała udział w obławie na „Orlika”. Tam również bezpośrednio po walce przewieziono zwłoki  mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” oraz poległego wraz z nim Leona Jankowskiego ps. „Obarek”, miejsce we wsi Piotrówek, gdzie stały zabudowania Jana Maraszka sołtysa wsi Piotrówek, który doniósł władzom komunistycznym, że w jego domu kwaterują żołnierze WiN, miejsce gdzie stała kuźnia Bolesława Pyrki do której przybyli żołnierze „Orlika” aby podkuć konia, który zgubił podkowę co było powodem pojawienia się w Piotrówku, pomnik w Piotrówku upamiętniający uroczystość z dnia 3 maja 1944 roku rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pomnik w Piotrówku upamiętniający śmierć mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, autorstwa Czesława Szlendaka  ps. „Maks” – żołnierza podziemia, krzyż w miejscowości Piotrówek w przybliżonym miejscu śmierci mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, w miejscowości Trojanów uczestnicy Rajdu odwiedzą miejsce, gdzie w istniejącym do dziś budynku posterunku MO, w okresie powojennym zamordowano co najmniej dwie osoby cywilne a którego obsada uczestniczyła w obławie na grupę „Orlika” w dniu 24 czerwca 1946 roku, krzyż upamiętniający miejsce gdzie w dniu 20 maja 1947 roku funkcjonariusze UB i MO postrzelili Stanisława Warownego ps. „Mściciel” kwatermistrza Obwodu Garwolin WiN. Zmarł w Garwolinie gdzie przewieziono go w stanie agonii. Następnie uczestnicy Rajdu przemaszerowali do budynku Zespołu Szkół w Trojanowie. Odbył się tam test historyczny z wiedzy z pierwszego dnia Rajdu, ognisko oraz nocleg.

Drugiego dnia uczestnicy przejechali autokarem do miejscowości Zalesie k/Ryk. Odwiedzili dom, w którym 6 marca 1917 roku urodził się Marian Bernaciak. Uczestnicy Rajdu złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym majora  Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. Następnie uczestnicy Rajdu odwiedzili Ryki. Miasto do którego wkroczył „Orlik” ze swoim oddziałem  26 lipca 1944, pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 roku pod kościołem p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach, gdzie 3 lipca 1946 po śmierci „Orlika” i mszy św. w Jego intencji, żołnierze oddziału  złożyli wieniec i oddali salwę honorową. Ryki, ul. Warszawska, Parafię Najświętszego Zbawiciela w Rykach, dwie tablice pamiątkowe upamiętniające żołnierzy AK – DSZ –  WiN zgrupowania mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, pomnik poświęcony poległym i zamordowanym żołnierzom AK i WiN w latach 1939-1956 z Rejonu IV Ułęż-Ryki odsłonięty 12 września 1993 r. Ryki, ul Warszawska, dawny posterunek MO w Rykach. 17 czerwca porucznik Marian Bernaciak podjął próbę zdobycia posterunku UB i MO w Rykach, ale załoga została wcześniej zaalarmowana i atak nie powiódł się.  W Rykach uczestnicy zobaczyli także krzyż upamiętniający miejsce egzekucji  żołnierzy AK-DSZ – WiN. Warto przypomnieć w tym miejscu, ze nad stawem Buksa  15 stycznia 1947 r. zastrzelono i zakopano Jana  Filipka  lat 24, Stefana Kamarka  lat 29, Władysława Warownego lat 24, Adama Zdrojewskiego lat 27. Oprócz tych miejsc uczestnicy II Rajdu szlakiem żołnierzy Niezłomnych odwiedzili „Dom Strażaka” w Rykach to miejsce gdzie 15 stycznia 1947 r. odbył się „proces sądowy”. Sędzia, prokurator, protokolant (bez obrońców) „sądzili” dziewięciu żołnierzy AK. Po odczytaniu aktu oskarżenia, wydano wyrok skazujący: czterech z nich na śmierć, pozostałych na długoletnie więzienie. W dwie godziny później o godz. 17 skazanych na śmierć w bieliźnie, powiązanych drutem zaprowadzono nad staw Buksa, zastrzelono i zakopano płytko w szuwarach. Zamordowanymi byli Jan Filipek lat 24, Stefan Kamarek lat 29,Władysław Warowny lat 24, Adam Zdrojewski lat 27. Z Ryk uczestnicy imprezy przejechali do Wąwolnicy. Na strzelnicy Wąwolnickiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „STEN” im. cc mjr Stanisława Kostki Krzymowskiego ps. ”KOSTKA” zaplanowano  piknik strzelecki, test historyczny i  podsumowanie punktacji.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz