HomenewsyGrupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Grupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Grupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Zarząd Grupy Azoty Puławy i reprezentacji niemieckiej firm Thyssenkrupp Industrial Solutions AG podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i kluczowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

Budowa nowej jednostki produkcyjnej kwasu azotowego jest ważnym elementem projektu rozwoju obszaru produkcji nawozowej w Grupie Azoty Puławy, który obejmuje swoim zakresem również budowę nowych instalacji neutralizacji i produktów nawozowych. Planuje się też modernizację dotychczas istniejących  czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. Dzięki tym inwestycjom w znaczący sposób spadnie negatywne oddziaływanie puławskiego kombinatu na środowisko. Wartość całej inwestycji, zgodnie z budżetem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki to 695 mln zł.
W segmencie nawozowym obecnie jest to największa inwestycja realizowana w Grupie Azoty  i największa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w puławskich zakładach. Segment ten jest szczególnie istotny dla całej Grupy, gdyż generuje około 60% przychodów. Podejmowane przez spółkę działania przygotują bazę pod produkcję nowoczesnych nawozów, wypełniając tym samym lukę w naszej ofercie – mówi prezes zarządu Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek.
Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na zwiększenie skali i wydajności produkcji kwasu azotowego, ale też w dużym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności wytwarzanych na jego bazie nawozów. Część kwasu azotowego z nowej (piątej) jednostki produkcyjnej będzie przetwarzana na nowej instalacji do produkcji specjalistycznych nawozów płynnych i stałych: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej o planowanej wydajności 600 ton na dobę.
Do 2021 roku na inwestycje w obszarze nawozów saletrzanych chcemy wydać w sumie ponad 1 mld złotych. Poza nową instalacją kwasu azotowego wybudujemy również dwie linie granulacji mechanicznej saletry. Inwestycje te pozwolą nam skierować na rynek nowe, oczekiwane przez rolników produkty. W najbliższych czterech latach Puławy poszerzą swoją ofertę o sześć nowych nawozów – dodaje członek  zarządu Grupy Azoty Puławy Andrzej Skwarek.
Nowe nawozy będą bazą do produkcji mieszanek w Dobrym Mieście w oparciu o nawozy  z innych zakładów w Grupie Azoty. – Zakontraktowana technologia dla nowej linii kwasu azotowego w Grupie Azoty Puławy to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie spełniające najwyższe wymogi środowiskowe – podkreśla dr Richard Saure, przedstawiciel Thyssenkrupp Industrial Solutions AG.  Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i NOx możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji. Kontrakt gwarantuje również niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów i surowców.

foto: Grupa Azoty Puławy

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz