HomenewsyPuławskie „Azoty” do likwidacji? [VIDEO]

Puławskie „Azoty” do likwidacji? [VIDEO]

Puławskie „Azoty” do likwidacji? [VIDEO]

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego niepokoją się o dalsze losy puławskiego kombinatu. W ostatnich dniach Grupa Azoty opublikowała strategię na lata 2021-2030. Według publicznie dostępnego dokumentu cała spółka ma przejść znaczną transformację w kierunku ekologicznych rozwiązań.

Jak zauważają związkowcy, do publicznej wiadomości nie podano całości dokumentu. Nie zamieszczono tam kilku stron, na których wzmiankuje się o likwidacji poszczególnych podmiotów – Zakładów Azotowych w Policach, Kędzierzynie-Koźlu oraz Puławach wraz ze zdjęciem ich z giełdy oraz przekształceniem ich w spółki produktowe.

– Przeraziło nas to w sposób oczywisty, ponieważ likwidacja spółek, w sensie bytów prawnych, pozwala wyjść z wszelkich zobowiązań – mówi Sławomir Wręga ze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Chodzi np. o umowy konsolidacyjne czy społeczne zawarte między zarządami spółek oraz związkami zawodowymi. Jak mówi Sławomir Wręga, w nowych spółkach produktowych te umowy przestałyby obowiązywać. Związkowcy podjęli działania, by zainteresować sprawą jak największą rzeszę osób decyzyjnych, dlatego skierowali list do wojewodów, parlamentarzystów, samorządowców i związkowców z województw lubelskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Zgodnie ze słowami Sławomira Wręgi, działania w tej sprawie podjęli już posłowie Gabriela Masłowska oraz Jakub Kulesza.

Sławomir Wręga – ZZPRC

Grupa Azoty, w komunikacie wydanym w czwartek 27 stycznia stanowczo zaprzecza tym informacjom i traktuje je jako fake-news.

Pełna treść komunikatu: 27 stycznia Grupa Azoty wydała specjalny komunikat w sprawie rzekomych planów likwidacji bieżących spółek Grupy Kapitałowej. Czytamy w nim między innymi: „W związku z tezami, rozpowszechnianymi przez jeden ze związków zawodowych, dotyczącymi rzekomych planów likwidacji wiodących spółek Grupy Kapitałowej, tj. Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Kędzierzyn, stanowczo zaprzeczamy, aby w przyjętej nowej strategii Grupy Azoty istniały plany likwidacji wymienionych spółek i plany zwalniania pracowników z tego tytułu. Informacje te traktujemy jako szkodliwy fake news i prosimy o ich niepowielanie. Takie działanie negatywnie wpływa na ład społeczny w spółkach oraz powoduje niepotrzebny niepokój wśród naszych pracowników. Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 powstawała w procesie szerokich konsultacji w ramach całej Grupy Kapitałowej. Jej założenia przygotowało ponad 100 zespołów merytorycznych, w skład których wchodzili pracownicy i członkowie zarządów wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej oraz doradcy, łącznie kilkaset osób. W trakcie prac nad strategią, która swoim horyzontem obejmuje przyszłe 10 lat rozwoju Grupy Kapitałowej, pojawiały się różne racje, opinie i poglądy, również takie, które ostatecznie decyzją Zarządu nie znalazły się w ostatecznej wersji dokumentu. Pełna treść tego komunikatu oraz rzetelne informacje dotyczące strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 znajdują się na stronie www.grupaazoty.com.

Paweł WójcikGrupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Przedstawiciele Związku zaznaczają, że w wydanym komunikacie mowa jest tylko o części odtajnionej, i nie ufają zapewnieniom w nim zawartym, liczą jednocześnie na wsparcie polityków.

– Treść tego komunikatu potwierdza to, co my napisaliśmy, nie jest w żadnym miejscu sprzeczna z treścią naszego listu – uważa Sławomir Wręga. Jak dodaje, w komunikacie jest mowa o 3 dokumentach: nowej strategii Grupy Azoty, opublikowanej na stronie internetowej Grupy, edytowalnej wersji zawierającej materiały robocze, przekazanej do implementacji we wszystkich spółkach, oraz szczegółowym dokumencie strategii, zatwierdzonym przez organy korporacyjne Grupy Azoty, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Sławomir Wręga podkreśla, że informacje niepokojące związkowców znajdują się właśnie w dokumencie utajnionym. Związkowiec oświadczył, że oczekuje od polityków wpłynięcia na zmianę strategii Grupy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zajmowały się tym dokumentem.

Sławomir Wręga – ZZPRC

Autor: A. Koter

Foto archiwalne

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.