HomenewsyIII Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach polecamy i zapraszamy

III Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach polecamy i zapraszamy

III Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach polecamy i zapraszamy

To już trzecia odsłona Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach. Przypomnijmy, że impreza ma na celu między innymi popularyzację muzyki polskiej w tym dorobku kompozytorów związanych z Puławami tj. Wincentego i Franciszka Lesslów oraz Antoniego Stolpe, promocję miasta i regionu a także upowszechnianie kultury wysokiej. 

W tym roku, w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości, zaprezentowany zostanie dorobek jedynie rodzimych kompozytorów. Tworzyli oni swoje dzieła przechodząc przez współistniejące epoki sentymentalizmu i klasycyzmu, cały romantyzm i różne kierunki modernizmu. Upadek Rzeczpospolitej a następnie walka o niepodległość, miały oczywiście ogromny wpływ na kształt ówczesnej sztuki, powodując stopniową krystalizację stylów i w końcu eksplozję polskiej opery narodowej. Jednak wbrew często prezentowanej opinii, to nie Moniuszko zdaje się być jej ojcem. Bardziej uprawniona wydaje się opinia Leona Schillera, który polską operą narodową określił przygotowywany na zakończenie tegorocznego festiwalu jako spektakl plenerowy „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” J. Stefaniego i W. Bogusławskiego. Przygotowywaną przez Fundację realizację Strasznego Dworu – St. Moniuszki, organizatorzy postanowi odłożyć na rok następny i zaprezentować w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego.

Program tegorocznego Festiwalu obejmuje utwory kompozytorów polskich w repertuarze scenicznym, kameralny i solowym.

W widowisku przedstawiającym dzieje Puław w dobie odzyskania niepodległości, obok materiałów historycznych zaprezentujemy utwory Ignacego Jana Paderewskiego, którego działalność w sposób szczególny przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Polskę.
• Poniedziałek 21 maja 2018 godz. 18.00 Puławy Hotel Trzy Korony
Puławy czasu odzyskania niepodległości – widowisko multimedialne przedstawiające dzieje Puław i ziemi puławskiej w okresie odzyskania niepodległości. Strona merytoryczna została połączona z częścią muzyczną opartą o utwory fortepianowe i pieśni I. J. Paderewskiego. Scenariusz Henryk Czech. Wykonawcy: Henryk Czech i Ryszard Stępień – prowadzenie;
Magdalena Stefaniak – sopran
Paweł Mazur – fortepian
Tomasz Mazur – baryton

Gościć będziemy także Konstantego Andrzeja Kulkę, światowej sławy wirtuoza skrzypiec, który razem z wiolonczelistką Anną Wróbel, pianistką Aleksandrą Lipińską i zespołem Camerata Vistula wystąpi w drugim dniu festiwalu.
• Wtorek 22 maja 2018 godz. 18.00 Puławy Hotel Trzy Korony
Pod puławskim niebem – koncert, w programie którego zaprezentujemy publiczności utwory polskich kompozytorów klasycystycznych w tym Karola Lipińskiego i Antoniego Stolpe. Wykonawcami będą światowej sławy skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, wiolonczelistka Anna Wróbel, pianistka Aleksandra Lipińska i Camerata Vistula pod kierownictwem prof. Andrzeja Wróbla.

Po raz kolejny w ramach imprezy zagrają także uczniowie i nauczyciele puławskiej szkoły muzycznej, interpretując repertuar solowy oraz chóralny i orkiestrowy.
• Środa 23 maja 2018 godz. 18.00 Puławy Hotel Trzy Korony
W muzycznym saloniku II – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach będący kontynuacją imprezy zainicjowanej w ubiegłym roku. W koncercie wezmą udział soliści, orkiestra a także chór puławskiej placówki muzycznej. W programie utwory kompozytorów polskich w tym Józefa Elsnera, Jana Stefaniego, Tekli Bondarzewskiej, Karola Namysłowskiego, Franciszka Lessla, i Fryderyka Chopina.

W ostatnim dniu zapraszamy na „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, spektakl przygotowywany siłami wielu wykonawców z całego kraju, w tym także zespołu „Powiśle” i innych artystów puławskich. Ich udział w wydarzeniach festiwalowych stał się nieodłącznym elementem imprezy.
Po „Cyruliku Sewilskim” – G. Rossiniego, „Czarodziejskim flecie” i „Weselu Figara” – W. A. Mozarta, to już czwarta realizacja operowa w Puławach.
• Niedziela 27 maja 2018 godz. 20.00 Dziedziniec Pałacu Marynki w Puławach
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale – wielkie widowisko operowe z muzyką Jana Stefaniego do libretta Wojciecha Bogusławskiego w plenerowej, teatralnej realizacji na dziedzińcu Pałacu Marynki w Puławach z udziałem solistów, orkiestry, chóru, zespołów tanecznych i kapel ludowych. Kilkudziesięciu wykonawców z całego kraju. Część scenografii do spektaklu wykonana została w technice obrazów piaskowych.

Impreza której nadrzędnym celem jest popularyzacja polskiej muzyki klasycznej w tym osiągnięć i dorobku polskich kompozytorów w szczególności artystów związanych z Puławami tj. Wincentego i Franciszka Lesslów a także Antoniego Stolpe. Festiwal przygotowywany jest w oparciu o wieloletnią pracę, najpierw pasjonatów a następnie członków Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów, w nawiązaniu do ogromnego dziedzictwa przekazanego naszym pokoleniom przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie.
Na puławskim dworze inicjowano wydarzenia budzące podziw i szacunek innych ośrodków, o prymat zaś w dziedzinie kultury i sztuki miejscowość konkurowała z samą Warszawą. W muzycznej historii Puław, na szczególną uwagę zasługują trzy postacie. Wincenty Ferdynand Lessel, jego syn Franciszek Lessel oraz żyjący w połowie XIX w. Antoni Stolpe. W tworzeniu kultury przypadły im całkiem odmienne role jednak wszyscy zasłużyli na pamięć poprzez dzieło które po sobie zostawili. W naszej działalności kładziemy nacisk na promocję, popularyzację i prezentację dorobku kulturalnego Puław a także, poprzez własne badania i działalność wydawniczą staramy się wnosić wkład w dorobek poznawczy dotyczący dzieła artystów związanych z Puławami.
Mimo iż Talenty kompozytorów związanych z Puławami docenili już wybitni muzykolodzy i artyści w Europie wydając przed laty ich dzieła drukiem oraz obecnie rejestrując kompozycje na płytach, sądzimy, że konieczny jest dużo większy wysiłek w kierunku należytego podkreślenia doniosłości dorobku tych artystów, zarówno kompozytorskiego jak i w przypadku Wincentego Lessla – pedagogicznego i organizacyjnego. To on bowiem był animatorem muzyczno teatralnej świetności dworu Czartoryskich drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Puławy, z racji wpisania kompozytorów w swoją historię, mają szczególny obowiązek dbać o spuściznę po nich a także promować ich twórczość. Tym celom między innymi przyświeca idea organizacji festiwalu. Chcemy aby obecny, jak i każdy przyszły festiwal, zawierał odniesienia zarówno do dziedzictwa artystycznego Puław jak i istotnych dla miasta wydarzeń i osób bliższych naszym czasom. Szczególną uwagę w warstwie muzycznej zwrócić pragniemy na kompozycje i kompozytorów okresu klasycystycznego. Jest to o tyle istotne, że czasy te w muzyce polskiej sprawiają wrażenie niedocenianych a zdają się skrywać jeszcze wiele istotnych kwestii i utworów zasługujących na zaprezentowanie szerszej publiczności. Promocję dzieła kompozytorów związanych z Puławami jak i innych artystów będących częścią naszego narodowego dziedzictwa i zasługujących na popularyzację, osiągnąć chcemy prezentując ich dorobek obok twórczości innych wielkich muzyków, których dzieło jest obecnie uznane. Dlatego w programie festiwalu staramy się umieszczać ofertę trafiającą do szerokiego grona odbiorców, zarówno do społeczności rzadziej korzystającej z tzw. kultury wysokiej jak i do melomanów. Przyszłoroczny festiwal to już III odsłona cyklu rozpoczętego w 2016 r. Poprzednie spektakle i koncerty festiwalowe obejrzało łącznie przeszło 5 tysięcy osób a sama impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w regionie jaki i w środowiskach muzycznych kraju.
Ogromne znaczenie ma w naszym projekcie dotarcie do jak największej ilości odbiorców młodych, w wieku szkolnym. Brak świadomości zasobu naszego dorobku w dziedzinie muzycznej XVIII i XIX wieku, związany jest ewidentnie ze zbyt małym naciskiem na informacje w tym zakresie w trakcie kształcenia, również na poziomie szkół muzycznych. Zawężenie w trakcie nauki grona polskich kompozytorów do kilku wybitnych, uznanych nazwisk, powoduje ogromne zubożenie świadomości naszego dorobku narodowego, którego częścią jest także muzyka. Tak jak w poprzednich latach staramy się zaprosić do realizacji projektu osoby i grupy skupione w środowiskach związanych z kulturą naszego regionu takich jak profesjonalne instytucje artystyczne a także zespoły amatorskie oraz inne środowiska wykazujące aktywność społeczną. W trakcie realizacji I i II festiwalu w latach 2016 – 2017, współpracowali z nami artyści z Filharmonii i Teatru Muzycznego w Lublinie, dzieci z puławskiego Teatru Lalek „Muchomor”, młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” a także zespoły Puławskiego Teatru Amatora i Teatru I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach oraz inne osoby związane z regionem. W roku 2018 zamierzamy nieco rozszerzyć zakres współpracy. Oficjalnymi partnerami Festiwalu będą także Szkoła Muzyczna im. T. Szeligowskiego w Lublinie a także Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Fakt ten podnosi znacząco prestiż naszej imprezy. Tym samym opuszczamy organizacyjne granice województwa wychodząc naprzeciw potrzebie popularyzacji festiwalowego przedsięwzięcia.
Repertuar III Festiwalu im Wincentego i Franciszka Lesslów staraliśmy się opracować w taki sposób, aby wpisując się w artystyczną wizję programową festiwal uświetnił jednocześnie przypadającą w 2018 roku, 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić w bieżącej odsłonie festiwalu wyłącznie dzieła kompozytorów polskich, akcentując jednocześnie postacie (np. Ignacy Jan Paderewski) i wydarzenia (np. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale) mające wpływ na odzyskanie niepodległości.

Festiwal a założenia programu „Niepodległa”

Impreza to jedno z największych przedsięwzięć regionalnych opartych na kulturze wysokiej. Jednym z jej założeń jest organizacja profesjonalnych imprez artystycznych o tym charakterze, w oparciu o potencjał lokalnych środowisk. Idea ta umożliwia realizację dużych projektów artystycznych, trudnych do przeprowadzenia bez pomocy specjalistów na gruncie lokalnym, mających rangę – wydarzenia. Działania te przyczyniają się do budowy kapitału społecznego oraz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Tegoroczny projekt zawiera szczególne odniesienia nie tylko do polskiej historii muzycznej ale także dziejów regionu w czasach walki o wolność i jej odzyskanie. Przedstawia lokalne miejsca związane z odzyskaniem niepodległości a także sylwetki osób mających wpływ na losy kraju, między innymi postać Ignacego Jana Paderewskiego, zarówno jako patriotę jak i wielkiego artystę.

Do realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy wiele instytucji i organizacji wykorzystując ich potencjał w postaci kompetencji i zaplecza a tym samym zwiększając zakres osobowy przygotowywania obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.