HomenewsyBudżet Puław na 2018 r najwyższy w historii – 76 mln zł na inwestycje (VIDEO)

Budżet Puław na 2018 r najwyższy w historii – 76 mln zł na inwestycje (VIDEO)

Budżet Puław na 2018 r najwyższy w historii – 76 mln zł na inwestycje (VIDEO)

To już niemal tradycja, że w listopadzie każdego roku Prezydent Puław i Skarbnik przedstawiają projekt uchwały budżetowej na kolejny rok. Tym razem do tego grona dołączyli radni koalicji, która rządzi w Puławach. Po stronie przychodów/dochodów Gminy widzimy ponad 292 mln zł i jest to najwyższa kwota jaką w swojej historii Gmina Miasto Puławy miała.

Te pieniądze w dużej mierze pochłoną wydatki na oświatę pomoc społeczną będzie też sporo inwestycji – mówił na spotkaniu – Prezydent Puław Janusz Grobel . Na przyszły rok zaplanowano wydatki inwestycyjne rzędu 76 mln zł z czego ponad 21 mln zł pochłonie hala sportowa, 25 mln „Dom Chemika” a drogi ponad 13 mln zł. Jednak by można było wydawać trzeba najpierw te środki pozyskać. Wpływy do budżetu gwarantują oczywiście podatki, z których kasa miejska w 2018 roku będzie miała ponad 114 mln zł a będą to w głównej mierze podatki od nieruchomości i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i przedsiębiorstw tzw. PIT i CIT. Budżet zasilą również różnego rodzaju subwencje. Szczególną pozycje przychodach stanowi odzyskany podatek VAT z lat ubiegłych z czego szczególnie dumna jest – Skarbnik Miasta Elżbieta Grzęda, bo kwota ta to nawet 20 mln zł, która może zasilić inwestycje. Radni Koalicyjni czyli reprezentanci mającego większość w Radzie Miasta PiS oraz przedstawiciel Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej zgodnie określili przyszłoroczny budżet jako dobry i prorozwojowy.

Halina Jarząbek – Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Planowania Przestrzennego (PiS) czuje się usatysfakcjonowana kształtem budżetu. Uznała, że jest to jeden z najlepszych budżetów w jej 11 letniej działalności w Radzie Miasta, z kolei Artur Kwapiński radny RM (PiS)wspomniał, że większość istotnych wniosków, które były zgłaszane podczas prac w komisjach udało się uwzględnić w tym najważniejszym dokumencie finansowym Gminy. W podobnym tonie wypowiedział się radny PSPP Sławomir Przeździecki, który życzyłby sobie kolejnych tak nastawionych na inwestycje budżetów w następnych latach. Jednym słowem w przyszłym roku Puławy będą jednym wielkim placem budowy. Z wielu wymienianych podczas spotkania projektów najważniejsze -może najkosztowniejsze inwestycje to budowa hali sportowej oraz modernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Nie mniej istotną pozycja jest przebudowa i modernizacja blisko 20 miejskich ulic. Opozycja jeszcze nie komentowała założeń dokumentu.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz