HomenewsyAbsolutorium dla Prezydenta Janusza Grobla

Absolutorium dla Prezydenta Janusza Grobla

Absolutorium dla Prezydenta Janusza Grobla

W tym roku Prezydent Puław otrzymał stuprocentowe poparcie od Rady Miasta dla swoich działań za 2016 r. Głos za udzieleniem absolutorium i skwitowaniem działań Prezydenta i jego zastępców oddał nawet radny Paweł Maj pozostający w wielu sprawach w kontrze do urzędującego Prezydenta.Wyraźnie wzruszony Prezydent Janusz Grobel tuż po głosowaniu podziękował Radnym – pierwszy raz w mojej 23 letniej karierze samorządowej wszyscy radni zagłosowali za absolutorium – dziękuję-  mówił na Sesji. Udzielenie absolutorium Prezydentowi było jednym z punktów czwartkowej sesji Rady Miasta. Oprócz tego radni przegłosowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Podczas sesji przyjęto program rozwoju infrastruktury dla MPWiK na lata 2017- 2021. Sprawa o tyle istotna, że wymagająca zewnętrznego finansowania. Spółka będzie występowała o środki unijne stąd niezbędne jest przyjęcie i wyrażenie zgody przez właściciela (Gmina Miasto Puławy większościowy właściciel MPWiK) na ewentualne zaciąganie zobowiązań. Środki unijne stanowią większą część budżetu tego przedsięwzięcia stąd zapewnienie Prezesa MPWiK Romana Mazurka, że gdyby jednak nie udało się zrealizować dotacji program rozwoju zostanie wstrzymany. Po raz kolejny radni zmierzyli się z kilkunastoma  zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Czwartkowe posiedzenie to także powracający temat klas sportowych tym razem swoje stanowisko dobitnie wyrazili reprezentanci Rady Rodziców ze Szkół Podstawowych nr  11 i nr 6, którzy stanowczo zaprotestowali przeciwko blokowaniu możliwości rekrutacji do klas o profilu sportowym w ich placówkach. Radni opowiedzieli się by podczas merytorycznych komisji jeszcze raz przeanalizować problem.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz