HomenewsyNie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Nie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Nie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Prezydent Puław Paweł Maj na swoim koncie w jednym z portali społecznościowych poinformował o wprowadzeniu zarządzenia, w którym reguluje sposób postępowania w sytuacji kiedy lokator mieszkania komunalnego ma zadłużenie i nie ma sposobu prawnego na jego wyegzekwowanie.

Od tego momentu każdy dłużnik będzie mógł odpracować swoje zadłużenie wobec Gminy. Swój dług z tytułu należności czynszowych a także kosztów sądowych i odsetek powstałych w związku z zadłużeniem będzie można odpracować wykonując proste prace porządkowe, remontowe czy administracyjne  pod nadzorem pracownika w tym przypadku spółki Nieruchomości Puławskich, która zarządza zasobami mieszkaniowymi Gminy.

Jednak by to nastąpiło niezbędne jest zawarcie porozumienia, w którym dłużnik wyrazi swoją wolę „spłaty” zadłużenia poprzez odpracowanie zaległości. Jednorazowe porozumienie nie może przekroczyć kwoty 5 tys. złotych.  Zarządzenie ma m.in wyrobić nawyk regulowania zobowiązań. Przypomnijmy, że jeszcze jako radny poprzedniej kadencji Paweł Maj apelował do ówczesnych władz o skonstruowanie takiego programu.

Ekwiwalent odrabianego długu będzie wyliczany według minimalnej stawki godzinowej  regulowanej przepisami o minimalnej płacy godzinowej za pracę. Na efekty tych działań będzie trzeba jednak trochę poczekać. Zarządzenie przewiduje półroczny i roczny okres raportowania o wynikach programu.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.