HomenewsyPilotażowy program „Aktywny Samorząd” w PCPR – wsparcie dla niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w PCPR – wsparcie dla niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w PCPR – wsparcie dla niepełnosprawnych

Powiat Puławski w bieżącym roku kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Na spełniających kryteria chętnych czeka bardzo szeroka oferta poprawy warunków życia od możliwości sfinansowania modernizacji samochodu do zdobycia wyższego wykształcenia.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy:
­ – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
­ – w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
­ – w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
­ – w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i                      oprogramowania,
­ – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
­ – w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
­ – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
­ – w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (tzn. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy przebywającego w żłobku, przedszkolu, z nianią lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego czy zespołu wychowania przedszkolnego)
­ w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla uczestnictwa w programie. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”. Kliknij TUTAJ

(Artykuł powstał we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach)

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz