HomenewsyWalne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W przedostatnim tygodniu maja (23 i 24.05) odbędzie się doroczne Walne Zebranie Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Ze względów logistycznych tradycyjnie podzielone zostało na zebrania częściowe tak by wszyscy członkowie mogli w komfortowych warunkach wziąć udział w zebraniu. Coroczne zebrania poświęcone są głownie  podsumowaniom lat ubiegłych zarówno pod względem organizacyjnym jak finansowym. Zebrania w tym roku są wyjątkowe z uwagi na rozszerzoną lustrację, której została poddana Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa i objęła ona okres 4 lat wstecz. Na Walnych Zebraniach poruszane będą także sprawy bieżące najistotniejsze z punktu widzenia Spółdzielców. Przypomnijmy, że zawiadomienia z dokładnymi terminami i miejscami spotkań Członkowie Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali do swoich skrzynek pocztowych.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł
Brak komentarzy

Napisz komentarz