HomeSticky Sidebar

Sticky Sidebar

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Puławach charakteryzuje się wyjątkowo niską aktywnością. Do tej pory jedyną kandydatką, która pokazała się w naszym mieście była Beata Krzewińska z Koalicji Obywatelskiej. W środę do Puław przyjechała Marta Wcisło, jedynka Koalicji Obywatelskiej z Okręgu Lubelskiego. Wspólnie z innymi kandydatami Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali się lokalnej społeczności.

Ta informacja zainteresuje prawdopodobnie rodziców, którzy chcą kształcić swoje dzieci w kierunku muzycznym. Państwowa Muzyczna Szkoła I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach wprowadza nową klasę instrumentalną – klasę wiolonczeli. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie muzyką oraz zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenie muzyczne w naszym